background
logophone
40 60 44 23DØGNVAKT 24/7

 
Som et ledd i vår målsetting om å bli den mest ettertraktede renholds leverandør tilbyr vi en døgnvakttjeneste.
Skulle behovet for akutt renhold melde seg sent på kveld, natt eller helligdag, 
så kan Granhus Renholdsservice bistå på kort varsel.

Priser for denne tjenesten er fra kr 990,- per time eks mva.

Ring vår vakttelefon: 40 60 44 23